Shareholders' Meeting

2018 First Extraordinary General Meeting
Date:
2018-06-21
Time:
10:00 a.m. (Taipei Time)
Location:
Zhuang Jing Auditorium, Nantze Economic Processing Zone, No. 600, Jiachang Rd., Nantz Chiu, Kaohsiung 811, Taiwan, R.O.C.


2018 First Extraordinary General Meeting Notice and Agenda
2018 First Extraordinary General Meeting Minutes